Dagelijkse archieven: 1 februari 2017


wallball
  TVS TRAINING is gevestigd te Rosmalen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66333105. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN THE GYM: TVS TRAINING DezeĀ Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (eenĀ Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training, outdoor work out, clinic […]

Algemene voorwaarden